Wybory samorządowe 2024Wywiad z Marcinem Kupczykiem, przesieckim kandydatem w wyborach do Rady Gminy Podgórzyn


Proszę o kilka słów o sobie, dlaczego zdecydował się Pan kandydować do Rady Gminy Podgórzyn?
Nazywam się Marcin Kupczyk mam 37 lat i od tylu lat mieszkam w Przesiece z małą przerwa na przygodę studencką. Około jedenaście lat temu udało mi się do Przesieki sprowadzić moją żonę,
a od siedmiu lat jesteśmy szczęśliwymi rodzicami. Z wykształcenia jestem magistrem nauk politycznych ze specjalizacją marketing polityczny ¸ natomiast zawodowo od ośmiu lat pełnie służbę
w Komendzie Miejskiej Policji w Jeleniej Górze. Obecnie w stopniu sierżanta sztabowego na jednoosobowym stanowisku do spraw wykroczeń w Komisariacie Policji w Kowarach. Od sześciu lat związany jestem z OSP Przesieka, gdzie pełnię funkcję strażaka ratownika. Kilka miesięcy temu ukończyłem szkolenie kierującego działaniami ratowniczymi. Zdecydowałem się kandydować do Rady Gminy Podgórzyn, ponieważ uważam, że Przesieka zasługuje na swój wyraźny głos w Radzie Gminy Podgórzyn.
Jest to miejscowość o wyjątkowym charakterze i każda decyzja związana z tą wsią musi być traktowana w sposób szczególny. Niestety, to co mnie uderzyło, to brak komunikacji
z mieszkańcami, czy jakiejkolwiek chęci dyskusji. Jak choćby, daleko nie szukając, w przypadku podjęcia przez Wójta Gminy Podgórzyn wraz z Radą Gminy Podgórzyn decyzji o zmianie studium zagospodarowania przestrzennego dla Przesieki.
I pomijam tu nawet różnego rodzaju kwestie samych planów, czy decyzji jakie znalazły się w tym dokumencie. W mojej prywatnej ocenie, taki sposób zarządzenia jest niedopuszczalny, a przed wszystkim - przeczy idei samorządności. Dlatego - jako Radny Gminy Podgórzyn - chciałbym kłaść specjalny nacisk na to, aby podnosząc rękę na sesji Rady Gminy Podgórzyn w sprawie naszej miejscowości, wyrażać głos mieszkańców.

Był Pan radnym z Przesieki w kadencji 2014-2018. Co udało się Panu w tamtym czasie dokonać jako radnemu z naszej miejscowości?
Na samym wstępie pragnę zaznaczyć, że jako radny nie posiadałem władzy wykonawczej, nie podejmowałem jednoosobowych decyzji, ani też nie dysponowałem indywidualnym budżetem, ponieważ narzędzia te nie należą do środków, którymi posługuje się radny. Dlatego wszystkie sprawy, które udało się wtedy zrealizować, są również zasługą Rady Gminy Podgórzyn, Wójta Gminy Podgórzyn, Sołtysa, Rady Sołeckiej, stowarzyszeń i samych mieszkańców. Do mojego podstawowego zadania należało utrzymywanie stałego kontaktu
z mieszkańcami, co czyniłem podczas czynnego udziału
w zebraniach wiejskich czy organizując dyżury radnego, gdzie mogliśmy poruszać kwestie, które nas w danym czasie dotykały. W trakcie tamtej kadencji, poprzez różnego rodzaju rozmowy, czy wspieranie inwestycji i projektów, w naszej miejscowości udało się: wyremontować skwer przy Olimpii, przeprowadzić w okolicach Przesieki single tracki, kupić Bar pod Lipami wraz z terenem przyległym, wykupić działkę w okolicach kaskady Myi, w celu utrzymania prawidłowego dostępu do tej atrakcji turystycznej, wyremontować - niestety tylko częściowo - ulicę Słoneczną, uchronić nasz krajobraz przez wybudowaniem wieży telekomunikacyjnej, przeprowadzić inwentaryzację wraz
z pracami zabezpieczającymi pomnika przyrody, udało się częściowo wyjaśnić kwestię dojazdu do Ogrodu Japońskiego. Ponadto brałem czynny udział przy organizacji "Biegu Icemana", chociażby przy wyznaczaniu tras czy zabezpieczaniu punktów kontrolnych; pakowałem paczki świąteczne dla dzieci w organizowanych w tamtym okresie Mikołajkach; aktywnie uczestniczyłem także w pracach murarskich, mających na celu skanalizowanie ruchu turystycznego przy Wodospadzie Podgórnej w celu ochrony tego miejsca.

Co chciałby Pan zrobić dla Przesieki w tej kadencji?
Nie lubię składać obietnic, tym bardziej jeżeli nie mam możliwości zagwarantowania ich stuprocentowego spełnienia. Tak jak pisałem wyżej - na ostateczną decyzję wpływ ma wiele osób i czynników. To, co mogę Państwu zagwarantować, to niezachwiane zaangażowanie w powierzone obowiązki, przywrócenie dyżurów radnego i swoją obecność się na zebraniach wiejskich - a tym samym, reprezentowanie realnego głosu mieszkańców w Radzie Gminy Podgórzyn. Sprawię, że decyzje dotyczące Przesieki nie będą podejmowane wbrew jej mieszkańcom, lub poza ich wiedzą. To na co zasługujemy jako mieszkańcy, to na silny głos w Radzie Gminy Podgórzyn.

Dziękujemy za odpowiedź na pytania.<<<< POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ przesieka.pl