Wybory samorządowe 2024Wywiad z Anną Kurowską, kandydatką na Wójta Gminy Podgórzyn w wyborach 7 kwietnia 2024


Na początek proszę o kilka słów
o sobie.

Nazywam się Anna Kurowska i od blisko pół wieku mieszkam
w gminie Podgórzyn. W Przesiece, której jestem mieszkanką, prowadzę własną działalność gospodarczą - zajmuję się obsługą turystów. Aktualnie jestem przewodnikiem górskim, terenowym
i pilotem wycieczek. To moja pasja i zawód, Mogę powiedzieć, że na terenie gminy znam każdy kamień. Tu założyłam rodzinę
i mierzę się ze wszystkimi wyzwaniami naszej gminy. Życie
w Karkonoszach nauczyło mnie, że determinacja i działanie znaczą więcej niż słowa. Dlatego aktywnie działam na rzecz promocji regionu. W czasie swej pracy spotykam wiele ciekawych osób i spotykam się z interesującymi ideami. Razem udało się nam zorganizować kilkanaście koncertów i wydarzeń kulturalnych, Przesiecką Kąpiel Morsów, Bieg Morsa, Bieg Icemana, czy zajęcia z gimnastyki dla mieszkańców. Jestem aktywna: biegam, morsuję, jeżdżę na rowerze, biegam na nartach. Moje zaangażowanie na rzecz pomocy innym sprawiło, że zostałam strażakiem i ratownikiem w przesieckiej Ochotniczej Straży Pożarnej, gdzie jestem skarbnikiem. Działam też
w Stowarzyszeniu Ochrony Przyrody Smogorniak, w którym piastuję funkcję wiceprezesa oraz w Radzie Odnowy Przesieki, której szefuję.

Co jest Pani motywacją w ubieganiu się o urząd wójta?
Niepokoi mnie, co dzieje się z naszą gminą. Chcę ją zmienić na lepszą, bardziej przyjazną i otwartą
na potrzeby mieszkańców. Bezpieczną i taką, w której kluczowe decyzje są podejmowane z myślą o ludziach, którzy w niej mieszkają.

Jak przebiega Pani kampania wyborcza w Przesiece
i w innych miejscowościach? Dlaczego akurat taki sposób prowadzenia kampanii Pani wybrała?

Prowadzę kampanię otwartą na mieszkańców. Spotykam się
z nimi bezpośrednio. Zarówno odwiedzając ich w domach, jak też podczas spotkań we wszystkich 10 miejscowościach gminy.
To mieszkańcy i ich głos są dla mnie najważniejsze. Nie ma nic lepszego niż bezpośredni kontakt. Nic tego nie zastąpi.
A dochodzą mnie słuchy od odwiedzanych przeze mnie osób, że wcześniej tego brakowało, nie znały swoich radnych. Nikt się
z nimi nie spotykał przez 5 i pół roku obecnej kadencji. Trochę ta kampania jest utrudniona poprzez decyzję obecnego wójta, który w odpowiedzi na wniosek mojego komitetu wyborczego zabronił wszystkim spotkań w salach sołeckich, czy centrach integracji. Tam, gdzie możemy, wynajmujemy komercyjne sale. Nie we wszystkich miejscowościach jest to możliwe. W kilku wynajęliśmy autokar, aby móc w nim zobaczyć się z mieszkańcami. Spotkało się to z fantastycznym odzewem.

W ostatnich latach w Przesiece i w innych miejscowościach dużo mówi się o planowaniu przestrzennym, zmieniane są plany miejscowe i studium. Jaki jest Pani generalny pomysł na politykę przestrzenną w Gminie Podgórzyn?
Dużo dzieje się w naszej gminie, nie tylko w przesieckiej przestrzeni. Powstaje coraz więcej obiektów hotelowych, pensjonatowych, domków na wynajem, czy po prostu domów jednorodzinnych. Moim zdanie obecna polityka przestrzenna gminy jest chaotyczna i skupiona na pojedynczych obszarach
i działkach. Obecne planowanie przestrzenne opiera się na już kilkudziesięciokrotnie zmienianym studium. Tak liczne zmiany,
w tym jakże ważnym dokumencie, powodują, że jest on obecnie bardzo mocno nieczytelny. W tych wielu zmianach zagubiła się pierwotna idea planowania na obszarze całej gminy. Potrzebujemy opracowania dokumentu strategicznego, który jasno wskaże kierunek, w którym chcemy zmierzać w perspektywie najbliższych kilkunastu/dziesięciu lat. Takiego, który pozwoli nam na rozwój, ale też na zachowanie tak ważnej odmienności od Karpacza, czy Szklarskiej Poręby. W tych gminach już teraz widzimy wyraźnie znaczne przeinwestowanie w obiekty turystyczne, zwłaszcza wielkokubaturowe. Potrzebny jest balans. Mamy ostatni czas, aby na terenie naszej gminy zachować to, co uważam za najważniejsze: przyrodę, widoki i krajobraz. To dlatego odwiedzają nas turyści. Jeśli tego zabraknie, bo zostaną zabudowane wszystkie widokowe miejsca, zabetonowana gmina, to turyści przestaną do nas przyjeżdżać. Jednocześnie powinniśmy właśnie w oparciu o nasze niezaprzeczalne walory budować ofertę odmienną od oferty ościennych gmin.

Drogi, mosty, gospodarka wodna, ściekowa - jak ocenia Pani stan infrastruktury technicznej gminy i jakie ma Pani plany na najbliższą kadencję?
Infrastruktura zarówno drogowa, jak też wodno-kanalizacyjna pozostawia obecnie wiele do życzenia. Na co dzień borykamy się
z dziurawymi drogami, którym często towarzyszą rozmyte pobocza. Mamy okresowe braki wody w kranach. Oczyszczalnia ścieków w Marczycach jest niewydolna od 2019 roku. Nowopowstające obiekty muszą budować własne, przydomowe oczyszczalnie. Potrzebna jest modernizacja infrastruktury
i zapewnienie bieżących dostaw wody dla mieszkańców. Ponadto rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Marczycach
w realnej dla potrzeb mieszkańców wielkości. Planowana aktualnie przez gminę inwestycja - właśnie procedowana - zakłada powiększenie mocy przerobowych tej oczyszczalni
z obecnych 6000 RLM na ponad 50 000 RLM (gdzie 1 RLM to Równoważna Liczba Mieszkańców, czyli w skrócie 1 mieszkaniec,
lub 1 zarejestrowane miejsce noclegowe). Mieszkańców w całej gminie mamy obecnie ok. 7 600. Liczba miejsc noclegowych,
wg danych Urzędu Gminy Podgórzyn na koniec 2023 roku to 3500. Daje to łącznie 11000 RLM. Widać więc niedoszacowanie na poziomie ok 5000 RLM. Oczywiście biorąc pod uwagę wszystkich mieszkańców i miejsca noclegowe. A nie wszystkie miejscowości są przez tę oczyszczalnię obsługiwane. Planowana wielkość oczyszczalni miałaby się zwiększyć prawie pięciokrotnie do obecnego przeszacowanego zapotrzebowania. Czyli administracja gminna zakłada pięciokrotny wzrost obecnego zapotrzebowania. To tak, jakby np. Wrocław chciał się powiększyć z obecnych 670 tys. mieszkańców do pon. 3 milionowego miasta. Oczyszczalnia jest bardzo potrzebna, ale zaplanowana w realnej wielkości. Zwłaszcza, że przylega do cennych przyrodniczo obszarów: Stawów Podgórzyńskich oraz obszaru NATURA 2000.

Gmina Podgórzyn leży w pięknym krajobrazowo i cennym przyrodniczo miejscu Polski. Jednocześnie trwa tutaj boom budowlany. Jakie działania zamierza Pani podjąć aby pogodzić ochronę walorów środowiska z rozwojem gospodarczym?
Na to pytanie, myślę, że już odpowiedziałam powyżej.

Edukacja i kultura - co w tych dwóch obszarach może Pani zadeklarować mieszkańcom gminy na najbliższą kadencję?
Na pewno nie chcę zamykać placówek oświatowych. To miejsca, które nie rządzą się prostym prawem ekonomii. W szkołach najważniejszą inwestycją jest uczeń. To właśnie nasza inwestycja w przyszłość, której nie można rozpatrywać w kontekście biznesowym. Szkoły są ponadto centrami życia społecznego
i kulturalnego mieszkańców. Zwłaszcza na wsiach. I to właśnie mieszkańcy, rodzice powinni decydować o status quo tych placówek. Ponadto, podczas spotkań przedwyborczych, pojawiła się potrzeba tworzenia żłobków. To pokazuje, że skoro jest zapotrzebowanie na żłobki, nie powinno zabraknąć uczniów
w szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie gminy.

Zarówno w Przesiece jak i w innych miejscowościach działają organizacje społeczne, pozarządowe. Jak ocenia Pani współpracę i działalność gminy na rzecz tych organizacji i jak powinna ona wyglądać w zbliżającej się kadencji?
Na terenie gminy działa wiele organizacji pozarządowych,
tzw. NGO-sów, prowadzonych zarówno jako stowarzyszenia, jak też fundacje, uczniowskie kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne (też stowarzyszenia), koła gospodyń wiejskich. Myślę, że działają bardzo prężnie. Chcę wspomagać je zarówno finansowo, jak i pozafinansowo. Dając wsparcie merytoryczne
i wykorzystując zasoby gminne. Dzięki inicjatywom tych organizacji można zdziałać bardzo wiele. To nasza społeczna siła.

Czy ma Pani jakieś propozycje dotyczące funkcjonowania transportu zbiorowego w Przesiece, a co za tym idzie w całej gminie?
Transport zbiorowy w Przesiece ostatnimi laty mocno kuleje. Zwłaszcza w weekendy i w dni wolne od pracy. Stale obcinane są kursy. Będę dążyć do usprawnienia połączenia Przesieki z resztą gminy i miejscowościami ościennymi. Częstotliwość transportu powinna być oparta na wnikliwej analizie zapotrzebowania mieszkańców oraz dostosowaniu dla potrzeb turystów przybywających na nasz teren.

Jakie ma Pani plany dotyczące działalności władz gminy na rzecz rozwoju turystyki, współpracy z biznesem turystycznym oraz promocji gminy?
Promocja gminy jest bardzo ważna. Podobnie jak współpraca
z wszystkimi gestorami turystyki. Poza całą gminą potrzeba jest też budowania marek lokalnych miejscowości. Nie chcę abyśmy byli ciągle w cieniu Karpacza. Powinniśmy wypromować własną silną markę w oparciu o walory którymi dysponujemy, a nie próbować naśladować nieosiągalne wzorce. Jednocześnie bardzo ważna jest współpraca promocji wszystkich podkarkonoskich miejscowości w budowaniu wspólnego produktu turystycznego, jakim są Karkonosze. We współpracy siła.

Dziękujemy za odpowiedź na pytania!

Jednocześnie chciałabym złożyć życzenia spokojnych, rodzinnych
i radosnych Świąt Wielkiej Nocy wszystkim czytelnikom. Dobrego czasu dla Państwa.

<<<< POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ przesieka.pl