Zmiana Studium Przesieki - materiał Polskiego Radia Wrocław


MATERIAŁ POLSKIEGO RADIA WROCŁAW
"Protest mieszkańców Przesieki przeciwko zwiększeniu zabudowy"

>>> materiał Radia Wrocław z 29.11.2022


W związku z tym, że jak dotąd wójt kontaktuje się z mieszkańcami zaniepokojonymi wizją rozwoju Przesieki wyłącznie za pomocą mediów, przytaczamy stanowisko wójta przedstawione w wywiadzie dla Polskiego Radia Wrocław z 29.11.2022:

Wyjaśnienie wójta dlaczego na dyskusję publiczną o godzinie 10:00 w dniu roboczym przyszli jedynie mieszkańcy, którzy są przeciwni zapisom projektu:
Wójt - "Myślę, że Ci co są za i są zadowoleni nie mieli potrzeby przyjść"

Dlaczego w planie znikają najważniejsze trakty turystyczne w Przesiece?
Wójt - "w studium nie ma likwidacji żadnych szlaków; drogi oraz komunikacja jest dopuszczana w każdym miejscu. Czyli przebieg tych tras jest możliwy praktycznie w każdym miejscu, w którym to jest zasadne. Nie ograniczaliśmy w studium, ponieważ jest planem bardzo ogólnym"
(Mapka ze ścieżkami i drogami nieuwzględnionymi przez wójta w nowym projekcie została załączona do uwagi, którą można wysłać do gminy do 12 grudnia):
>>> uwaga do studium z mapą nieuwzględnionych ścieżek i dróg

Wójt - "my nie zwiększamy drastycznie terenów pod zabudowę. Bardziej dostosowujemy pewne rzeczy, co prawda to prawda, upraszczamy, ponieważ Przesieka jest taką miejscowością dosyć specyficzną, górzystą i niejednokrotnie zapisy planu uniemożliwiały postawienie domu"

Wójt - "działki, które były 1800 metrów nie narzucamy już tak rygorystycznie, że musi być 1800 metrów nowopowstała działka, zmniejszyliśmy trochę odległości od działek, bo odległości powodowały, że powstawały trochę śmieszne budynki"

Wójt - "wiele wniosków mamy o umożliwienie rozwoju Przesieki, są osoby, które chciałyby zachować status quo. Są to głównie osoby przyjezdne, po prostu sobie tutaj wybudowały, mają działki o małych powierzchniach, ale sąsiad z boku najlepiej, żeby nie mógł już nic wybudować".
Co na to liczby - spośród uwag złożonych do projektu:
- około 10 uwag indywidualnych wójt uwzględnił,
- około 15 uwag indywidualnych wójt nieuwzględnił,
- uwagi fundacji Fota4climat i Instytutu Gospodarki Turystycznej nie zostały uwzględnione
- społeczna uwaga podpisana przez 300 osób została w zdecydowanej większości odrzucona.
Fakty - w "spotkaniu" 18 listopada projektowi sprzeciwiali się prawie wyłącznie stali mieszkańcy Przesieki.
Dodajmy, że sprzeciwiający się rozwiązaniom projektowym zdają sobie sprawę, że już obecny plan miejscowy pozwala na dwukrotną rozbudowę miejscowości i sprzeciwiają się "jedynie" jej zwielokrotnieniu w nowym projekcie, o czym informowali wójta w kilkuset złożonych uwagach.

>>> wszystko o projekcie zmiany studium>>> powrót do strony głównej przesieka.pl