Zmiana Studium PrzesiekiTRZECIE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY STUDIUM DLA PRZESIEKI

JAK PODPISAĆ SIĘ POD UWAGĄ SPOŁECZNĄ W SPRAWIE NAJNOWSZEJ WERSJI ZMIANY STUDIUM DLA PRZESIEKI
Treść uwagi została przygotowana na podstawie wątpliwości zgłaszanych podczas spotkań i dyskusji lokalnej społeczności na temat projektu.

1. Pobierz uwagę:
>>> uwaga PDF
>>> uwaga DOCX
>>> uwaga ODT
(jeśli masz problem z pobraniem pliku - spróbuj otworzyć tę stronę w innej przeglądarce internetowej)

2. W WERSJI PAPIEROWEJ:
Wydrukuj, podpisz się pod uwagą (imię nazwisko, adres), złóż do 22 grudnia w Urzędzie Gminy lub wyślij uwagę pocztą (ul. Żołnierska 14, 58-562 Podgórzyn), zadbaj o potwierdzenia złożenia.
UWAGA - 22 grudnia, w ostatni dzień składania uwag, godziny pracy Urzędu Gminy Podgórzyn zostały skrócone do 13:00.

3. MAILEM
- podpisz się pod uwagą, wygeneruj z niej PDFa lub zeskanuj,
- wyślij na adres l.manthaj@podgorzyn.pl

4. Przez platformę ePUAP.

Podpisując się pod uwagą koniecznie podaj IMIĘ, NAZWISKO
i ADRES ZAMIESZKANIA

Nieprzekraczalny termin składania uwag - 22 grudnia 2023 r.
PODSUMOWANIE DYSKUSJI PUBLICZNEJ
(aktualizacja z 7 grudnia 2023)

Podsumowanie dyskusji nad nową wersją projektu Studium dla Przesieki >>> PODSUMOWANIE

Wyłożenie projektu do publicznego wglądu
będzie trwało do 30 listopada.

Uwagi do projektu można składać w nieprzekraczalnym terminie do 22 grudnia
(papierowo, ustnie do protokołu podczas dyskusji publicznej lub przez ePUAP lub e-maila na adres L.MANTHAJ@PODGORZYN.pl)


PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY STUDIUM DLA PRZESIEKI
(aktualizacja z 14 listopada 2023)

>>> projekt zmiany Studium na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

>>> obwieszczenie o wyłożeniu projektu Studium do publicznego wglądu

Dyskusja publiczna nad ustaleniami projektu studium odbędzie się 23 listopada w siedzibie Urzędu Gminy Podgórzyn o godzinie 16:00

Wyłożenie projektu do publicznego wglądu
będzie trwało do 30 listopada.

Uwagi do projektu można składać w nieprzekraczalnym terminie do 22 grudnia
(papierowo, ustnie do protokołu podczas dyskusji publicznej lub przez ePUAP lub e-maila na adres L.MANTHAJ@PODGORZYN.pl)

Na stronie BIP urzędu gminy nie znaleźliśmy rozstrzygnięcia wójta w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do poprzedniej wersji projektu. Wygłada na to, że tym razem urząd nie zdecydował się go opublikować .
To w jaki sposób uwagi zostały rozpatrzone, każdy musi więc ocenić samodzielnie, analizując zapisy dokumentu lub przyjść na dyskusję publiczną 23 listopada.Lokalne stowarzyszenia spotykają się z władzami województwa.
Jednym z głównych tematów - zagrożenia wynikające z polityki przestrzennej w gminie

(aktualizacja z 21 lutego 2023)
Lokalna społeczność Karkonoszy sprzeciwia się totalnemu rozwojowi turystyki w regionie.
Ruch Społeczny Stowarzyszeń Powiatu Karkonoskiego spotyka się dzisiaj (21.03.2023) w Sobieszowie z samorządowcami wszystkich szczebli administracji w ramach wyjazdowego posiedzenia Komisji Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki sejmiku województwa.
Spotkanie zostało poświęcone zagrożeniu turystycznej, przyrodniczej i krajobrazowej atrakcyjności miejscowości regionu sudeckiego.

Ruszyła sprzedaż gminnych dróg w Przesiece
(aktualizacja z 27 lutego 2023)
Gmina Podgórzyn wystawiła na sprzedaż dwie, dotychczas publiczne, drogi. Jedna z nich stanowiła wyjście do lasu między Przesieką a Zachełmiem, druga jest odnogą ulicy Łąkowej.
>>> ogłoszenie o przetargu - przy Zachełmskiej Drodze.
>>> ogłoszenie o przetargu - przy ulicy Łąkowej.
W ramach wniosków i uwag do projektu zmiany Studium dla Przesieki mieszkańcy wnosili o niewykreślanie z projektu dróg,
aby nie była możliwa ich komeracjalizacja w celu budowy przerośniętych kompleksów turystycznych oraz likwidacji wejść do lasu... Drogi będzie można kupić 6 marca.

Rozbiórka mostu na szlaku usuniętym z rysynku studium
(aktualizacja z 5 stycznia 2023)
Z powodu złego stanu technicznego muru oporowego, most przy Starym Młynie zostanie "tymczasowo rozebrany i zamknięty do dalszego użytkowania". Więcej na stronie Gminy Podgórzyn.
Mostek stanowił wejście na historyczny malowniczy szlak wzdłuż potoku Podgórnej i łączył dwie części Przesieki.
Usunięciu tego właśnie szlaku z rysunku projektu zmiany studium dla Przesieki sprzeciwiają się mieszkańcy miejscowości i turyści w złożonych uwagach.
Po rozbiórce mostu szlak zostanie pozbawiony wejścia.

Branżowe stowarzyszenia złożyły uwagi do projektu studium
(aktualizacja z 13 grudnia 2022)
Termin na składanie formalnych uwag do projektu studium minął.
Dotarła do nas informacja, że najważniejsze polskie stowarzyszenia branżowe architektów i urbanistów złożyły uwagi do projektowanej zmiany studium Przesieki.
Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP), Towarzystwo Urbanistów Polskich (TUP), a także skupiające się na kwestiach lokalnych Stowarzyszenie Ochrony Krajobrazu i Architektury Sudetów (SOKiAS)
są zaniepokojone kierunkiem rozwoju przestrzennego forsowanym przez władze gminy Podgórzyn.
Spotkanie mieszkańców w niedzielę
(aktualizacja z 6 grudnia 2022)
W niedzielę 11 grudnia w godzinach 11:00-13:00 w salce sołeckiej Pod Lipami będzie możliwość podpisania uwagi do projektu studium i rozmowy o projekcie z sąsiadami.
Propozycja treści uwagi znajduje się na tej stronie, nieco niżej.
Mailowo oraz przez ePUAP uwagi można składać do 23:59 w dniu 12 grudnia.
Dziesiątki milionów z budżetu publicznego -
prawdziwy koszt szaleńczego rozwoju turystyki w gminie

(aktualizacja z 10 grudnia 2022)
Obawy mieszkańców Przesieki okazały się jednak zasadne. "Szaleńcy rozwój turystyki w Gminie Podgórzyn" powoduje, że infrastruktura gminy jest niewydolna.
Brakuje wody, a sąsiednie gminy i Marczyce już teraz zalewane są ściekami. Prezydent Jeleniej Góry jest przerażony i powiadomił odpowiednie służby.
Koszt budowy nowej oczyszczalni przez gminę to minimum 30 mln złotych. Władze gminy zastanawiają się skąd wziąć te pieniądze?
Pomysłem wójta na zdobycie środków jest... jeszcze większy "wzrost uruchomienia obiektów turystycznych".
Błędne koło niezrównoważonego rozwoju gminy stało się bardzo kosztowne. Projekt nowego studium dla Przesieki ma być jego kontynuacją...
Uwagę do projektu można złożyć do 12 grudnia.

>>> materiał Muzycznego Radia Jelenia Góra


Dlaczego decydentów nie ma na spotkaniach
(aktualizacja z 3 grudnia 2022)
Uczestnikom dyskusji publicznej 18 listopada odmówiono informacji w jakim celu wójt i wicewójt udali się służbowo do Wrocławia w dniu kluczowej dyskusji nad zmianą studium Przesieki.
Pomimo setek pism skierowanych do wójta w tej sprawie, w trwającej od blisko trzech lat procedurze zmiany studium, decydenci nie uczestniczyli w żadnym ze spotkań.
Uczestnicy niedoszłego spotkania z wójtem chcieli jednak móc ocenić, jaki ważny powód uniemożliwił spotkanie w sprawie zmiany najważniejszego dokumentu w gminie.
Dopiero na formalne zapytanie o cel delegacji, po dwóch tygodniach wójt udzielił pisemnej odpowiedzi, informując, że wyjazd był "ważny",
oraz że wraz zastępcą udał się do urzędu wojewódzkiego.
Cel wyjazdu do urzędu wojewódzkiego pozostaje więc nadal tajemnicą.
W piśmie wójt uprzedził również, że "nie ma obowiązku uczestniczenia na wszystkich spotkaniach w gminie".
>>> odpowiedź wójta (jpg)


DYSKUSJA NAD ZAPISAMI STUDIUM
zlekceważeni mieszkańcy opuścili salę
(aktualizacja z 18 listopada 2022)
Listopadowa "dyskusja publiczna" nad ustaleniami projektu studium zakończyła się krótko po jej rozpoczęciu. Zgromadzeni mieszkańcy wyrazili oburzenie, że pomimo próśb, po raz kolejny wójt zwołał dyskusję na niedogodną (szczególnie dla pracujących) godzinę 10:00, co bardzo ogranicza frekwencję. Czarę goryczy przelała informacja, że w dyskusji nie weźmie udziału wójt ani zastępca wójta, którzy w wyznaczonym przez siebie terminie spotkania... udali się służbowo do Wrocławia, a cel wyjazdu nie zostanie ujawniony mieszkańcom. W tej sytuacji zgromadzeni przegłosowali wniosek o ponowne zorganizowanie dyskusji w dogodnym dla mieszkańców terminie i uczestnictwo w niej osób decyzyjnych. Mieszkańcy uznali, że nie akceptują "dyskusji", która polega na "poinformowaniu" przybyłych o decyzjach podjętych przez nieobecnego wójta, po czym gremialnie opuścili salę. Formalne uwagi do projektu studium można składać do 12 grudnia. Uwagę do poprzedniej wersji projektu podpisało kilkaset osób.

>>> stanowisko wójta (wypowiedzi z materiału Polskiego Radia Wrocław)DRUGIE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY STUDIUM DLA PRZESIEKI

JAK PODPISAĆ SIĘ POD UWAGĄ SPOŁECZNĄ W SPRAWIE ZMIANY STUDIUM DLA PRZESIEKI
Treść uwagi została przygotowana na podstawie wątpliwości zgłaszanych podczas spotkań i dyskusji lokalnej społeczności na temat projektu.

1. Pobierz uwagę:
>>> uwaga PDF
>>> uwaga DOCX
>>> uwaga ODT
(jeśli masz problem z pobraniem pliku - spróbuj otworzyć tę stronę w innej przeglądarce internetowej)

2. W WERSJI PAPIEROWEJ:
Wydrukuj, podpisz się pod uwagą (imię nazwisko, adres), złóż do 12 grudnia w Urzędzie Gminy lub wyślij uwagę pocztą (ul. Żołnierska 14, 58-562 Podgórzyn), zadbaj o potwierdzenia złożenia.

3. MAILEM
- podpisz się pod uwagą, wygeneruj z niej PDFa lub zeskanuj,
- wyślij na adres n.kosik@podgorzyn.pl

4. Przez platformę ePUAP.

5. Lub podpisz się pod uwagą w niedzielę 11 grudnia w godzinach 11:00-13:00 w salce sołeckiej Pod Lipami.

Podpisując się pod uwagą koniecznie podaj IMIĘ, NAZWISKO
i ADRES ZAMIESZKANIA

Nieprzekraczalny termin składania uwag - 12 grudnia 2022 r.


PRZYDATNE LINKI:
UWAGA - w związku z tym, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zmieniają się adresy stron z dokumentami - poniżej zamieszczamy najważniejsze pliki związane z procedurą zmiany Studium, które wcześniej ściągnęliśmy z BIP:
>>> Obwieszczenie o wyłożeniu projektu do publicznego wglądu

>>> Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag

>>> RYSUNEK - projekt

>>> TEKST - projekt


Więcej o sprawie - w aktualnościach przesieka.pl ze stycznia (19,24,27,30 stycznia) oraz z listopada 2022, oraz:

>>> stanowisko wójta (wypowiedzi z materiału Polskiego Radia Wrocław)

>>> MATERIAŁ POLSKIEGO RADIA WROCŁAW z listopada 2022

>>> MATERIAŁ POLSKIEGO RADIA WROCŁAW z lutego 2022

>>> ARTYKUŁ Jelonka.com

>>> powrót do strony głównej przesieka.pl